WEB-GIS - tlačový výstup
Popis mapy
severka
Login:
Heslo:

Popis bodu
Súradnica X
Súradnica Y
WGS 84

Nadpis:
Popis:
severka
tlač na šírku
tlačiť z prehliadača tlačiť do PDF
Typ:
Popis:
Vaše meno: *
E-mail: *
 
*povinné údaje
 

Výkopové práce:
Žiadateľ
občan mestapodnikateľský subjekt
Realizátor
občan mestapodnikateľský subjekt
Výkopové práce
ULICA
PARCELA
KAT. ÚZEMIE
plánovanéhavarijné
povolenénepovolené
na miestnych komunikáciách
na zeleni
podvrtávka miestnej komunikácie, parkoviska
DOBA REALIZÁCIE OD:  DO: 
TERMÍN KONEČNEJ ÚPRAVY:
VÝŠKA DANE V EUR
ŽIADATEĽ
občanpodnikateľ
MENO
PRIEZVISKO
ULICA, Č.
OBEC
PSČ
TELEFÓN
REALIZÁTOR
občanpodnikateľ
NÁZOV
ULICA, Č.
OBEC
PSČ
TELEFÓN
PARKOVANIE:
PARKOVANIE
Č. SPISU
ROZMERYŠ    D  
Osoba
MENO
PRIEZVISKO
ULICA
PSČ
OBEC
Preukaz ZŤP
ČÍSLO
PLATNÉOD  DO 
Parkovacia karta
ČÍSLO
PLATNÉOD  DO 
Vozidlo
EČV
TYP
Povolenie
ČÍSLO
Z DŇA
PLATNÉOD  DO 
ÚHRADA 
POZNÁMKA
    
TMP:ŠÍRKA    DĹŽKA  
TML
KÓD
LOKALITA
DRUH/BIOTOP
SKUPINA
    
close